Salems Golfklubb är en 27-hålsanläggning som är en av Stockholmregionens bästa. Vi är kända för vår kvalitet, utveckling, service och klubbkänsla men också för att vi har verksamhet året runt!

Det finns flera olika medlemskap, och vi hoppas att det finns något som passar dig!

Medlemskap i Salems Golfklubb är personliga och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Uppsägning eller ändring av medlemskap skall ske skriftligen, via brev eller e-post till klubbens kansli senast den 31 oktober innevarande kalenderår. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår. 

För att ha ett medlemskap som ger fritt spel på 27 eller 9 hål behövs en spelrätt i Salems Golf AB. 

Den som äger 16 aktier eller fler får automatiskt en spelrätt, och kan välja något av alternativen "Spelrätt" som har en lägre årsavgift och fler förmåner.

Övriga har möjlighet att välja medlemskap "Hyra spelrätt", som har en högre årsavgift där hyran av en spelrätt från klubben är inkluderad.

Nyheter för 2024:

  • Greenfee-medlemmar får 5 st fria rundor på 9-hålsbanan!

  • Nya medlemmar i åldern 22-99 år som inte varit medlemmar sedan 2018 får 2000 kr i rabatt första året om de hyr en spelrätt för 27 hål.

  • CSN-studenter 22-30 år får 2 000 kr rabatt på 27-hålsmedlemskap och 1 000 kr rabatt på 9-hålsmedlemskap.

  • Föräldrar med små barn kan dela på ett medlemskap.

  • Det finns en ny ålderskategori för de som är 80 år eller äldre.


Du är varmt välkommen att kontakta oss på kansliet om du har några frågor eller funderingar på 08-550 940 50 eller kansli@salemsgk.se

Här kan du ansöka om att bli medlem.


* För den som äger 16 aktier eller fler
** Nybörjare som deltagit i ”Grönt kort kurs” under 2024 spelar fritt på 9-hålsbanan.

I samtliga medlemskap ingår medlemsavgiften på 600 kr utom för passiva medlemmar.

För medlemmar 22-79 år (både 27 och 9 hål, oavsett om du hyr eller äger en spelrätt) ingår en städavgift på 400 kr. Vid deltagande på en städdag delas det ut en greenfee-check som ersättning.

Stadgar för Salems Golfklubb
Bestämmelser för spelrättsbevis med aktieinnehav i Salems Golf AB

Fullvärdigt medlemskap med spelrätt

För dig som vill spela maximalt med golf, och äger minst 16 aktier som ger fler förmåner och lägre årsavgifter.

27 hål

Fritt spel alla dagar på både 18-hålsbanan
och 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
18-hålsbanan - 3 st, varav 2 på helg
9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver spelrätt

Bli medlem

27 hål vardag

Fritt spel alla helgfria vardagar på både 18-hålsbanan och 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
18-hålsbanan - 3 st, varav 2 på helg
9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver spelrätt

Bli medlem

9-hål

Fritt spel alla dagar på 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar

9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver spelrätt

Bli medlem

Fullvärdigt medlemskap utan spelrätt

För dig som vill spela maximalt med golf, men som inte äger en spelrätt ännu.

27 hål

Fritt spel alla dagar på både 18-hålsbanan
och 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
18-hålsbanan - 2 st, varav 1 på helg
9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver ingen spelrätt

Bli medlem

27 hål vardag

Fritt spel alla helgfria vardagar på både 18-hålsbanan och 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
18-hålsbanan - 2 st, varav 1 på helg
9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver ingen spelrätt

Bli medlem

9 hål

Fritt spel alla dagar på 9-hålsbanan.


Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
18-hålsbanan - 2 st, varav 1 på helg
9-hålsbanan - 4 st.

Lägre greenfee på samarbetsklubbar

Kräver ingen spelrätt

Bli medlem

Övriga medlemskap

För dig som inte spelar så många rundor per år, är nybörjare (grönt-kort-kurs under 2023/2024) eller tar en paus.

Greenfee

5 fria rundor på 9-hålsbanan!

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
9-hålsbanan - 4 st.

Greenfee-rabatt
18-hålsbanan: 100 kr
9-hålsbanan: 100 kr

Kräver ingen spelrätt

Bli medlem

Nybörjare 9 hål

Fritt spel alla dagar på 9-hålsbanan.

Boka 14 dagar i förväg.

Samtidiga bokningar
9-hålsbanan - 4 st.
Kräver ingen spelrätt

Bli medlem

Passivt medlemskap

För aktieägare som tar en paus i sitt golfspelande på Salems Golfklubb genom att hyra ut sitt spelrättsbevis, eller uppfyller något kriterium för passivt medlemskap.