Aktuella lokala regler finns anslagna i klubbhusets entré.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler:
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tee 1 och på hemsidan (salemsgk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Salems GK, Lokala Regler, 9 Hålsbanan, 2023 04 22

Salems GK, Lokala Regler, 18 Hålsbanan, 2023 04 22