Tävlingskommittén utarbetar ett tävlingsprogram för varje säsong i samråd med klubbledningen och ansvarar för genomförande av tävlingsprogrammet. Tävlingskommittén är ansvarig för att det finns Tävlingsledare och Funktionärer till de under säsongen utlysta tävlingarna.

På tävlingsdagar kan tävlingskansliet nås på telefon 08-550 940 50 eller ring numret nedan till respektive tävlingsansvarig.