Innehavare av minst 16 aktier i Salems Golfklubb får ett spelrättsbevis.

Spelrättsbeviset innebär rättigheter i form av fler och bättre medlemsförmåner, lägre spelavgift och lägre pris på att hyra golfbil eller skåp för förvaring av golfutrustning.

Spelrättsbeviset innebär också en skyldighet att erlägga årsavgift till Salems Golfklubb. En aktieägare som hyr ut sitt spelrättsbevis under ett år blir passiv medlem under det året och behöver inte betala någon årsavgift. Kontakta kansli@salemsgk.se för att meddela till vem som spelrätten hyrs ut till.

Undantag för aktieägare att betala årsavgift kan beviljas ett år i taget av Salems Golfklubbs styrelse för nästkommande säsong,  om ansökan skickats senast 31 oktober med e-post till kansli@salemsgk.se.

Exempel på kriterier som ger undantag från skyldigheten att erlägga årsavgift:

  • Skada eller sjukdom som omöjliggör golfspel
  • Arbete eller studier på annan ort
  • Värnplikt
  • Graviditet

Bestämmelser för spelrättsbevis med aktieinnehav i Salems Golf AB.pdf

Salems Golfklubb använder sig av en aktiedepåtjänst för att registrera vem som äger vilka aktier. Du kan logga in med Mobilt BankID eller BankID på VPZ och se en sammanställning av ditt aktieinnehav.

 

Köpa aktier

Om du köper aktier av Salems Golfklubb, fyll i aktieköpsblanketten och skicka till kansli@salemsgk.se  lämna in i receptionen eller posta till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100
152 95 Södertälje

Faktura avseende antal aktier skickas ifrån Salems Golfklubb till köparen. När fakturan är betald läggs köparen upp i aktieboken med rätt antal aktier. Om köparen äger minst 16 aktier kopplas ett spelrättsbevis till aktieägaren.

Om du köper aktier av en befintlig aktieägare ansvarar köpare och säljaren för att komma överens om pris, betalning och att överlåta aktierna.

Aktieköpblankett.pdf

Sälja eller överlåta aktier

Du som befintlig aktieägare har möjlighet att sälja dina aktier i Salems Golfklubb. Annonsera hur många aktier du vill sälja och till vilket pris via till exempel Blocket. 

Det är fritt för säljare och köpare att komma överens om ett pris och hur betalning ska ske.

För att slutföra försäljningen av aktierna behöver ni fylla i överlåtelseblanketten. skicka till kansli@salemsgk.se,lämna in i receptionen eller posta till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100
152 95 Södertälje

När vi fått in blanketten avregistrerar vi de aktuella aktierna på säljaren och registrera dem istället på köparen. Om det innebär att köparen når 16 aktier eller fler kopplas ett spelrättsbevis till köparen.

Överlatelseblankett 2.0.pdf

Efterskänka aktier

Kom ihåg att du som är ägare till minst 16st aktier och därav är innehavare av ett spelrättsbevis är alltid betalningsskyldig för de avgifter som är kopplade till spelrättsbevisägandet. För mer information läs Spelrättsbestämmelser och sidan om medlemsskap i Salems Golfklubb.

Vill du efterskänka dina aktier och ditt spelrättsbevis till Salems Golfklubben går det bra. Då fyller du i efterskänkerblanketten och skickar till kansli@salemsgk.se, lämnar in i receptionen eller postar till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100
152 95 Södertälje

Efterskänkerblankett.pdf