Sedan 1 januari 2018 är golf godkänt för friskvårdsbidrag. Exempel på godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf är:

  • Spelavgift (årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift)
  • Greenfeeavgifter
  • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
  • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner och rådgivning i kost- och motionsfrågor
  • Egen träning på drivingrange (rangebollar/rangekort)

Kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller för dig. Maximalt skattefritt belopp för friskvårdsbidrag är begränsat av Skattemyndigheten till 5000 kronor per år.