Salems Golfklubb bildades 17 april 1988 och från den traditionella modellen för finansiering med reverser beslöt 2009 medlemmarna att övergå till aktier när Salems Golf AB (publ) bildades.

Salems Golf AB äger marken för banan och samtliga fastigheter och här finns all personal för att genomföra drift, underhåll och utveckling av anläggningen.

I Salems Golfklubb bedrivs idrottsverksamheten där fokus ligger på vår juniorverksamhet, klubbtävlingsverksamhet och seniorverksamhet. Salems Golfklubb och Salems Golf AB har samma styrelse.

 

Klubbchef, kansli & reception

Joakim Bäckbom
Joakim Bäckbom
Klubbchef/VD
Elin Bengtsson
Elin Bengtsson
Reception
Ebba Hellman
Ebba Hellman
Kansli & Reception
Arman Poya
Arman Poya
Ekonomi
Oskar Holm
Hugo Hellman
Ivar Gurén

Greenkeeper och banpersonal

Fredrik Eriksson
Fredrik Eriksson
Banchef

Styrelse

Karoly Neumann
Karoly Neumann
Ordförande
Leif Betzholtz
Leif Betzholtz
Vice Ordförande
Harriet Edsbrand
Harriet Edsbrand
Suppleant
Anne Furuliden
Anne Furuliden
Ledamot
Marie Tegenborg
Marie Tegenborg
Ledamot
Lotta Mossberg
Lotta Mossberg
Ledamot
Martin Söderberg
Martin Söderberg
Ledamot
Ulf Windisch
Ulf Windisch
Sekreterare
Joakim Bäckbom
Joakim Bäckbom
Klubbchef/VD (Adjungerad)
Peter Bäckbom
Peter Bäckbom
Head Pro (adjungerad)
Fredrik Eriksson
Fredrik Eriksson
Greenkeeper (Adjungerad)

Valberedning

Tommy Petersson
Hubertus von Fluck
Ledamot
Birgitta Andersson