Regel och Handicapkommittén ansvarar för de lokala reglerna på Salems Golfklubb och medlemmarnas handicap.

Regel- och Handicapkommittén ska

  • Årligen se över och vid behov uppdatera lokala regler
  • Årligen informera om regelförändringar och arrangera regelutbildningar
  • Tillsammans med banchef kontinuerligt se till att banmarkeringar är på rätt plats
  • Vid behov lämna förslag om uppdatering av hålens index till klubbchef
  • Årligen genomföra handicap revision/översyn
  • Löpande svara på frågor gällande handicap
  • Vid behov göra handicapjusteringar på golfspelare, uppåt eller nedåt
Christer Alkelöw
Peter Johnsson
Matz Claesson
Sören Jonsson