Regel och Handicapkommittén ansvarar för de lokala reglerna på Salems Golfklubb och medlemmarnas handicap.

Christer Alkelöw
Peter Johnsson
Matz Claesson