Medlemsinformation avgifter 2023

Publicerat: 2022-10-26 10:00

Sammanfattning från informationsmötet 2022-10-18 som handlade om avgifter, höst- och vårstädning och reglerna som gäller för att byta medlemskap.

Bästa Medlem i Salems GK
Tack till alla er som deltog i informationsmötet på Klubben den 18/10. Det blev en bra och livlig diskussion och styrelsen har nu funderat, räknat och beslutat om årsavgifterna för de olika medlemskategorierna för 2023. Som framgick av mötet har de prishöjningar på el, diesel, gödning, bekämpningsmedel för att inte tala om räntor påverkat oss väldigt mycket, varför vi ser höjningar av årsavgifter och medlemsavgifter som oundvikliga.

Höst- och Vårstädning.
De besparingar vi nu gör i budgeten kommer inte att medföra dramatiska förändringar på banan eftersom det är den kvalitet våra kunder, medlemmar och sponsorer förväntar sig. För att vidmakthålla den behövs mer hjälp av alla medlemmar under nästa år för att fortsätta hålla banan i det skick vi alla vill ha den. Vi återinför därför städdepositionen som vi tog bort för ett år sedan, likaså återinför vi vår- och höststädningarna från tidigare år. Som tidigare blir depositionen 400 kr, av vilket man får tillbaka 200 + 200 kr i samband med städningarna. Vi inför den nu för alla medlemmar, inte bara aktieägare vilket tidigare orsakat en del höjda ögonbryn.

Medlemsavgiften i Salems Golfklubb
Som tidigare sagt är den avgiften 600 kr och går till klubbens verksamhet och avgifterna till Förbundet.

Kategoribyte
Regelverket för att byta kategori är att om man inte begär en förändring kommer man att få en faktura från GIT gällande den kategori man haft under 2022. Observera också att vi ändrat åldersgränsen för yngre seniorer. Eftersom vi är sena med att meddela avgifterna för 2023 har vi förlängt perioden för kategoribyte och begäran om förändring skall nu vara Klubben tillhanda senast 26/11 för att gälla och du skickar den till kansli@salemsgk.se.

Beträffande avgifter för Bagskåp, bilhyra, greenfeehäften och liknande kommer de att presenteras senare.