Spel vid frost

För att undvika långvariga skador på greenerna vid frost eller tjäle, gäller spelförbud tills frost och tjäle är borta!

Generellt vid frost gäller följande: 18 hålsbanan hålls stängd tills vår greenkeeper ger klartecken. Bokade tider försvinner (fryser inne). När spelet väl kommer igång kan vi även att släppa ut folk på hål 10. Dessa spelare får spela hål 10 till 18 och därefter 9 hål på Högantorpsbanan.

Högantorpsbanan är öppen året om med spel till ordinarie greener även vid frost.

Vi hoppas på förståelse och att alla respekterar detta.

Vid oklarheter kontakta receptionen.

Tel: 08-550 940 50