Information om den nya bevattningsanläggningen

Bakgrund till utbyte av bevattningsanläggningen

Vår nuvarande bevattningsanläggning från år 1994 har sakta men säkert tjänat ut. Den var ursprungligen enbart byggd för greenbevattning av 18 hål vilket innebär att anläggningen är underdimensionerad för att klara bevattning på 18+9 hål på ett effektivt sätt. Anläggningens nuvarande status innebär åtskilliga underhållsinsatser under säsongen på grund av vattenläckor, trasiga och hängande spridare samt fukt i kablage.

Planeringen med att renovera/bygga en ny anläggning har pågått de senaste två åren. Att 2018 var ett torrt och varmt år har inte påverkat behovet att byta bevattningsanläggningen. Den nya bevattningsanläggningen förväntas att hålla i minst 25 år.

Vår nya bevattningsanläggning

Vår nya bevattningsanläggning kommer att ge en effektiv och anpassad bevattning eftersom varje spridare kan styras individuellt. Därmed kan vattenmängden justeras efter varje områdes behov. Därtill medför förhöjd kapacitet att tiden som bevattningen behöver vara i drift minskar och vattning kan i huvudsak göras på natten vilket gör att påverkan på golfspelet minskar betydligt. En modern anläggning kommer dessutom att minska behovet av underhåll och driftkostnaderna uppskattas att minska med 3-400 tkr/säsong.

Vad har gjorts inför 2020 

På 18-hålsbanan:

  • Nya stamledningar i ruffen
  • Ny styrning av spridarna och nya spridare
  • Nya ledningar runt greener, tee och fairway

På 9-hålsbanan:

  • Ny styrning av spridarna
  • Några extra spridare mellan fairway och tee

Pumpar:

  • En pump till nere vid Mälaren
  • Ny pumpanläggning bredvid gamla pumphuset

Banförbättringar:

Samtidigt som grävningsarbete har gjorts för att lägga ner ny bevattning, har även Fredrik gjort banförbättringar, på i första hand hål 11, 12 och 18, eftersom dessa arbeten var kopplade till ny bevattning och till ny spellinje på hål 11. Mellan hål 11 och 12 har ett antal kullformationer skapts med massor från hål 12 och 18. På hål 11 har spellinjen flyttast till övre/högra fairway och den vänstra fairwayen ska bli ruff. 

Huvuddelen av arbetet var klart före årskiftet. Det som återstår innan 18-hålsbanan öppnar i vår är att driftsätta bevattningsanläggningen och trimma in den samt att färdigställa spelytorna där grävningar har gjorts.

Finansiering

Styrelsens finansieringsplan innebär att en spelrätt från 2020 motsvarar 16 stycken aktier. Samtidigt har det maximala antalet aktier som en fysisk eller juridisk person kan äga ökats till 500 st och man kan äga fler aktier än 16 utan att behöva betala fler årsavgifter (detta var tidigare kopplat till var 12:e aktie).