Information om bevattningen

Bakgrund till utbyte av bevattningsanläggningen

Vår nuvarande bevattningsanläggning från år 1994 har sakta men säkert tjänat ut. Den var ursprungligen enbart byggd för greenbevattning av 18 hål vilket innebär att anläggningen är underdimensionerad för att klara bevattning på 18+9 hål på ett effektivt sätt. Anläggningens nuvarande status innebär åtskilliga underhållsinsatser under säsongen på grund av vattenläckor, trasiga och hängande spridare samt fukt i kablage.

Planeringen med att renovera/bygga en ny anläggning har pågått de senaste två åren. Att 2018 var ett torrt och varmt år har inte påverkat behovet att byta bevattningsanläggningen. En ny bevattningsanläggning förväntas att hålla i minst 25 år.

Ny bevattningsanläggning

En ny bevattningsanläggning kommer att ge en effektiv och anpassad bevattning eftersom varje spridare kan styras individuellt. Därmed kan vattenmängden justeras efter varje områdes behov. Därtill medför förhöjd kapacitet att tiden som bevattningen behöver vara i drift minskar och vattning kan i huvudsak göras på natten vilket gör att påverkan på golfspelet minskar betydligt. En modern anläggning kommer dessutom att minska behovet av underhåll och driftkostnaderna uppskattas att minska med 3-400 tkr/säsong.

Vad ska göras

På 18-hålsbanan:

 • Nya stamledningar i ruffen
 • Ny styrning av spridarna och nya spridare
 • Nya ledningar runt greener, tee och fairway

På 9-hålsbanan:

 • Ny styrning av spridarna
 • Några extra spridare mellan fairway och tee

Pumpar:

 • En pump till nere vid Mälaren
 • Ny pumpanläggning bredvid gamla pumphuset

Banförbättringar:

Samtidigt som grävningsarbete görs för att lägga ner ny bevattning, kommer Fredrik att göra banförbättringar, i första hand på hål 11, 12 och 18, eftersom dessa arbeten är kopplade till ny bevattning och till ny spellinje på hål 11. Mellan hål 11 och 12 ska ett antal kullformationer byggas och massorna hämtas ifrån hål 12 och 18. På hål 11 kommer spellinjen att flyttas till övre/högra fairway och den nuvarande vänstra fairwayen blir ruff. Förbättringar kommer att ske på hål 1-18 enligt Fredriks masterplan men i den takt som klubben kan finansiera detta.

Tidsplan

Utbytet av bevattningsanläggningen görs i en enda etapp under hösten 2019 och till våren 2020:

 • Hål 1-18
 • Ny pumpstation
 • Ny pump Mälaren
 • Hål 1-9 alt 10-18 stängs 15/10. Under september kommer ett hål i taget vara avstängt. Övningsområdet vid 6:ans tee kommer då att vara ett provisoriskt hål.

Arbetet är planerat vara klart den 30 april och ingen påverkan på banans öppning eller spel under maj förutses.

Finansiering

Styrelsens finansieringsplan innebär att en spelrätt från 2020 motsvarar 16 stycken aktier. Samtidigt har det maximala antalet aktier som en fysisk eller juridisk person kan äga ökats till 500 st och man kan äga fler aktier än 16 utan att behöva betala fler årsavgifter (detta var tidigare kopplat till var 12:e aktie).