Flyover 9 hålsbanan

Högantorpsbanan 9 fullängdshål par 36 är öppen året runt med ordinarie greener. Varmt välkomna!