Därför ska du bli aktieägare och medlem i Salem 365

18 hålsbanan (Salemsbanan) är känd för sitt fantastiskt skick och 9 hålsbanan (Högantorpsbanan) som är öppen året runt med sommargreener. Förutom kvalitén på 18-hålsbanan (vår greenkeeper Fredrik blev 2017 utnämnd till årets greenkeeper), är vi kända för att man spelar banan på högst fyra timmar. Vi har en välsorterad och prisbelönad golfshop och en mycket meriterad stab av tränare, en upplyst driving-range och en utbyggd golfstudio med fyra platser. Sedan 2018 äger också klubben restaurangen.

Fakta om Salem 365:

  • Klubben och dess medlemmar äger 100% i Salems Golf AB, som äger och driver anläggningen, via 20.000 aktier
  • Vi äger själva mark (84 ha) och byggnader till ett bokfört värde av drygt 35 MSEK
  • Vi sköter själva banorna och deras utveckling med egen personal
  • Vår ekonomi är stabil och vi har visat positivt resultat under de senaste tio åren
  • Under 2017/18 förvärvade vi den röda ladan och byggde i denna en ny maskinhall inklusive personalutrymmen. Vi fick i och med detta förvaring av alla våra maskiner inklusive våra nya golfbilar. Ladan med maskinhall tillsammans med en ny bevattningsanläggning gör att klubben gjort stora moderniseringar av anläggningen vilka beräknas hålla i 25 år.

Välkommen att bli aktieägare i en av Stockholms bästa golfklubbar!

Salem 365 har investerat i en helt ny bevattningsanläggning inför säsongen 2020. I samband med detta har våra aktieägare utökat sitt aktieinnehav från 12 till 16 aktier för att få en spelrätt år 2020. Vi bjuder ut överskjutande aktier som finns i klubben till försäljning för 1000 kr/aktie. Du har fortfarande en unik möjlighet att bli innehavare av en full spelrätt genom aktieköp. Klubben har ett tak på 1050 medlemmar med spelrätt. Finansiering på 36 månader kan erhållas från More Golf. 

Därför ska du bli aktieägare!

Styrelsens plan är även att öka skillnaden i årsavgift för de som inte har spelrätt jämfört med aktieägare med spelrätt.  

Medlemsförmåner på Salem 365 2021

 

 

Med spelrätt (16st aktier)

Utan spelrätt

Antal förbokade starttider

4 samtidiga bokningar, varav 2 på helg

3 samtidiga bokningar, varav 1 på helg

Bokning i förväg - antal dagar

14

14

Rabatt - gäst till medlem

100 kr rabatt för gäst

100 kr rabatt för gäst

10 st greenfeebiljetter

4 500 kr

5 500 kr

Hyra golfbil/gång

400 kr

500 kr

Årskort golfbil för dig 55-64 år

Årskort golfbil för dig från 65 år eller läkarintyg

4500 kr

4000 kr

5 000 kr

4 500 kr

Hyra bagskåp (litet/stor)

1 000 kr / 1 000 kr 

1 200 kr / 1 500 kr

Billigare greenfee på
samarbetsklubbar

Ja

Ja (gäller ej Greenfee medlemskap)

Fritt medlemskap på 9-hålsbanan för en ungdom under 12 år. Ingår två rundor på 18-hålsbanan med bil.

 Ja

 -

 

Hur gör du för att köpa aktier?

Mejla aktieköpblanketten som finns här till aktier@salemsgk.se eller lämna den i receptionen.
Du kommer sedan att få en faktura och när betalning har skett registreras du som aktieägare och du får en spelrätt kopplad till aktierna.

Frågor? Kontakta Arman Poya på Salems Golf (08-550 940 50).

Välkommen till vår trivsamma Golfklubb!