Därför ska du bli aktieägare i Salems Golf AB

Salemsbanan (18 hål) som är känd för sitt fantastiskt skick och Högantorpsbanan (9 fullängdshål) som är öppen året runt med sommargreener. Förutom kvalitén på 18-hålsbanan (vår greenkeeper Fredrik blev 2017 utnämnd till årets greenkeeper), är vi kända för att man spelar banan på högst fyra timmar. Vi har en välsorterad och prisbelönad golfshop och en mycket meriterad stab av tränare, en upplyst driving-range och en utbyggd golfstudio med fyra platser. Sedan 2018 äger också klubben restaurangen.

Fakta om Salems Golf:

  • Klubben och dess medlemmar äger 100% i Salems Golf AB, som äger och driver anläggningen, via 20.000 aktier
  • Vi äger själva mark och byggnader till ett bokfört värde av drygt 35 MSEK
  • Vi sköter själva banorna och deras utveckling med egen personal
  • Vår ekonomi är stabil och vi har visat positivt resultat under de senaste tio åren
  • Under 2017/18 förvärvade vi den röda ladan och byggde i denna en ny maskinhall inklusive personalutrymmen. Vi fick i och med detta förvaring av alla våra maskiner inklusive våra nya golfbilar. Ladan med maskinhall tillsammans med en ny bevattningsanläggning gör att klubben gjort stora moderniseringar av anläggningen vilka beräknas hålla i 25 år.

Salems Golf AB äger tillsammans med medlemmar som har aktier, 84 ha mark där våra två banor ligger (18 + 9 hål), byggnader; Klubbhus, Vita Längan och Maskinhallen, vilket ger ett mervärde till våra aktieägare; medlemmar och Salems Golfklubb.

Välkommen att bli aktieägare i en av Stockholms bästa golfklubbar!

Salems Golf investerar i en helt ny bevattningsanläggning inför säsongen 2020. I samband med detta kommer våra aktieägare att utöka sitt aktieinnehav från 12 till 16 aktier för att få en spelrätt år 2020. Vi bjuder ut överskjutande aktier som finns i klubben till försäljning för 1000 kr/aktie. Du har nu en unik möjlighet att bli en av våra aktieägare och bli innehavare av en full spelrätt. Klubben har ett tak på 1050 medlemmar med full spelrätt. Finansiering på 36 månader kan erhållas från More Golf. 

Därför ska du bli aktieägare!

Nya aktieägare med spelrätt (16 aktier) får tillgång till våra mervärden. Från 2020 kommer även möjligheten att boka starttider på helger vara bättre för de med spelrätt. Styrelsens plan är även att öka skillnaden i årsavgift för de som inte har spelrätt jämfört med aktieägare med spelrätt. Ambitionen är att avgiften för de som saknar spelrätt ska vara 1500-2000 kr högre än för aktieägare med spelrätt (27 hål) år 2021. 

Mervärden för år 2020, om du är spelrättsägare med minst 16 aktier

 

Med Spelrätt

Utan spelrätt

Greenfeerabatt

100 kr vardagar
150 kr helger

100 kr

10 st greenfeebiljetter

4000 kr

5500 kr

Hyra golfbil/gång

250 kr

350 kr

Årskort golfbil för dig t.o.m. 54 år

Årskort golfbil för dig 55-64 år

Årskort golfbil för dig från 65 år

3500 kr

3000 kr

2500 kr

4500 kr

4500 kr

4500 kr

Hyra bagskåp (litet/stor)

800 kr / 800 kr

1100 kr / 1400 kr

Billigare greenfee på
samarbetsklubbar

Ja

-

Bokningsregler 2 tider helger +
2 tider vardagar 
(kan bokas 21 dagar i förväg)
1 + 1 tid helger* +
2 dagar vardagar 
(kan bokas 21 dagar i förväg)

 

 

*1 valfri tid + 1 tid efter kl 14.00 på helg

Hur gör du för att köpa aktier?

Mejla aktieköpblanketten som finns nedan till aktier@salemsgk.se eller lämna den i receptionen.
Du kommer sedan att få en faktura och när betalning har skett registreras du som aktieägare och du får en spelrätt kopplad till aktierna.

Frågor? Kontakta Robert Karlsson eller Tina Flygare på Salems Golf (08-550 940 50).

Välkommen till vår trivsamma Golfklubb!