Därför ska du bli aktieägare

Salemsbanan (18 hål) som är känd för sitt fantastiskt skick och Högantorpsbanan (9 fullängdshål – Pay&Play) som är öppen året runt med sommargreener. Förutom kvalitén på 18-hålsbanan (vår greenkeeper Fredrik blev 2017 utnämnd till årets greenkeeper), är vi kända för att man spelar banan på högst fyra timmar. Vi har en välsorterad och prisbelönad golfshop och en mycket meriterad stab av tränare, en upplyst driving-range och en utbyggd golfstudio med fyra platser. Sedan 2018 äger också klubben restaurangen.

Fakta om Salems Golf:

 • Klubben och dess medlemmar äger 100% i Salems Golf AB, som äger och driver anläggningen, via 20.000 aktier
 • Vi äger själva mark och byggnader till ett bokfört värde av drygt 35 MSEK
 • Vi sköter själva banorna och deras utveckling med egen personal
 • Vår ekonomi är stabil och vi har visat positivt resultat under de senaste tio åren
 • Under 2017/18 förvärvade vi den röda ladan och byggde i denna en ny maskinhall inklusive personalutrymmen. Vi fick i och med detta förvaring av alla våra maskiner inklusive våra nya golfbilar. Ladan med maskinhall tillsammans med en ny bevattningsanläggning gör att klubben gjort stora moderniseringar av anläggningen vilka beräknas hålla i 25 år.

Salems Golf AB äger tillsammans med medlemmar som har aktier, 84 ha mark där våra två banor ligger (18 + 9 hål), byggnader; Klubbhus, Vita Längan och Maskinhallen, vilket ger ett mervärde till våra aktieägare; medlemmar och Salems Golfklubb.

Kontinuerlig utveckling av vår anläggning med hög kvalitet på banorna, hög servicenivå och öppet för spel året om är vår ledstjärna.
Salems Golfklubb ska vara den riktiga Golfklubben där kvalitet och upplevelse överträffar förväntningarna.

Välkommen att bli aktieägare i en av Stockholms bästa golfklubbar!

Salems Golf investerar i en helt ny bevattningsanläggning. I samband med detta kommer våra aktieägare att utöka sitt aktieinnehav från 12 till 16 aktier för att få en spelrätt år 2020. Vi bjuder ut överskjutande aktier som finns i klubben till försäljning för 1000 kr/aktie. Du har nu en unik möjlighet att bli en av våra aktieägare och bli innehavare av en full spelrätt. Klubben har ett tak på 1050 medlemmar med full spelrätt. Betalning av aktierna ska göras senast den 31 oktober 2019. Finansiering på 36 månader kan erhållas från More Golf. 

Därför ska du bli aktieägare?

Nya aktieägare med spelrätt (16 aktier) får tillgång till våra mervärden. Från 2020 kommer även möjligheten att boka starttider på helger vara bättre för de med spelrätt. Styrelsens plan är även att öka skillnaden i årsavgift för de som inte har spelrätt jämfört med aktieägare med spelrätt. Ambitionen är att avgiften för de som saknar spelrätt ska vara 1500-2000 kr högre än för aktieägare med spelrätt (27 hål) år 2021. 

 

Mervärden för år 2020, om du blir spelrättsägare (16 aktier) före 31 oktober 2019

  • På sikt väsentligt lägre årsavgift än för den som hyr en spelrätt. Du sparar 1500 – 2000 kr/år år 2021.
  • Köpa 10 st greenfeebiljetter med 1500 kr i rabatt
  • Hyra av golfbil med 100 kr rabatt per gång, 1000 kr i rabatt på 10-kort och Årskort
  • Inbjudan till riktade VIP-aktiviteter
  • Spela billigare på samarbetsklubbar (greenfeeutbyte)
  • Bagskåp med 500 kr rabatt för stort skåp
  • Bokning av tider 2 helg + 2 vardag (Medlem utan spelrätt kan boka 1 helg + 2 vardag) Gäller från 2020.

Hur gör du för att köpa aktier?

Mejla aktieköpblanketten som finns nedan till aktier@salemsgk.se eller lämna den i receptionen.
Du kommer sedan att få en faktura och när betalning har skett registreras du som aktieägare och du får en spelrätt kopplad till aktierna.

Frågor? Kontakta Robert Karlsson eller Tina Flygare på Salems Golf (08-550 940 50).

Välkommen till vår trivsamma Golfklubb!