Hitta en medlemsform som passar Ditt golfande!

Hos oss kan du spela golf året om! Högantorpsbanan är öppen året om med ordinarie greener. Medlemskap med spelrätt i Salems GK förutsätter att du äger eller hyr en spelrätt från det året du fyller 32år. Det är ytterst viktigt att du i god tid anmäler vilken variant du önskar för nästkommande år, detta skall anges senast 20 oktober för nästkommande år.

Aktieägare i Salems Golf AB och medlem i Salems Golfklubb

 

Medlemskategori    Avgift  
27 hål Senior,
alla dagar
6 950 kr  
27 hål Senior,
helgfria vardagar
5 750 kr  
Städavgift > 32 år*    400 kr  
Administrativ avgift      500 kr Aktiepostbyte

 

*En spelrätt erhålls när du är ägare till 12st aktier i Salems Golf AB. Från 2020 gäller 16st aktier i Salems Golf AB för en fullvärdig spelrätt.

* Städavgift; Återbetalas med 200kr/deltagen städdag alt. greeenfeecheck

Olika medlemsformer UTAN AKTIER - Seniorer OBS! (begränsat antal)

Medlemskategori    Avgift  
Hyra Spelrätt 27 hål,
alla dagar
7 600 kr  
Hyra Spelrätt 27 hål,
helgfria vardagar
6 200 kr  
9  hål Senior, alla dagar 2 850 kr Högantorpsbanan

Yngre Senior 22 - 32 år eller Studerande

Medlemskategori    Avgift  
Yngre senior 27 hål ,
alla dagar
4 050 kr  

Juniorer

Medlemskategori    Avgift  
Junior (16 - 21 år)
27 hål, alla dagar
2 600 kr  
Yngre Junior (0 - 15 år)
27 hål, alla dagar
2 100 kr  

GREENFEEMEDLEM - GREENFEERABATT VID SPEL PÅ VÅRA 27 HÅL (tidigare Högantorpsmedlemskap)

Vi har gjort greenfeemedlemskapet ännu mer attraktivt! Inga aktier behövs. 
Under högsäsong har Du som medlem rabatt vid spel på Salemsbanan och på Högantorpsbanan.
Du kan delta i vår tävlingsverksamhet för medlemmar - seriespel, klubbtävlingar och andra event.
Ta med en gäst och få gäst till medlemsrabatt på Salemsbanan (gäller en gäst per speltillfälle).

 

Medlemskategori    Avgift
Greenfeemedlemskap,
Senior
1 200 kr
Greenfeemedlemskap,
Junior (-21 år)
   700 kr