Hitta en medlemsform som passar Ditt golfande!

Hos oss kan du spela golf året om! Högantorpsbanan är öppen året om med ordinarie greener. Medlemskap med spelrätt i Salems GK förutsätter att du äger eller hyr en spelrätt från det året du fyller 32år. Det är ytterst viktigt att du i god tid anmäler vilken variant du önskar för nästkommande år, detta skall anges senast 31 oktober för nästkommande år.

Medlemsavgifter 2020

 

Medlemskategori    Avgift  
27 hål Senior,
alla dagar
6 995 kr  
27 hål Senior,
helgfria vardagar
5 950 kr  
Städavgift > 32 år*    400 kr  
Administrativ avgift      500 kr Aktiepostbyte

 

*Ett spelrättsbevis erhålls när du är ägare till 16st aktier i Salems Golf AB. 

* Städavgift; Återbetalas med 200kr/deltagen städdag alt. greeenfeecheck

Olika medlemsformer UTAN SPELRÄTTSBEVIS - Seniorer OBS! (begränsat antal)

Medlemskategori    Avgift  
Hyra Spelrätt 27 hål,
alla dagar
7 995 kr  
Hyra Spelrätt 27 hål,
helgfria vardagar
6 595 kr  
9  hål Senior, alla dagar 2 975 kr Högantorpsbanan

Yngre Senior 22 - 32 år eller Studerande

Medlemskategori    Avgift  
Yngre senior 27 hål ,
alla dagar
4 150 kr  

Juniorer

Medlemskategori    Avgift  
Junior (16 - 21 år)
27 hål, alla dagar
2 600 kr  
Yngre Junior (0 - 15 år)
27 hål, alla dagar
2 100 kr  
Junior (0 - 21 år) 
9 hål, alla dagar
1 000 kr  Högantorpsbanan

GREENFEEMEDLEM - GREENFEERABATT VID SPEL PÅ VÅRA 27 HÅL (tidigare Högantorpsmedlemskap)

Vi har gjort greenfeemedlemskapet ännu mer attraktivt! Inga aktier behövs. 
Under högsäsong har Du som medlem rabatt vid spel på Salemsbanan och på Högantorpsbanan.
Du kan delta i vår tävlingsverksamhet för medlemmar - seriespel, klubbtävlingar och andra event.
Ta med en gäst och få gäst till medlemsrabatt på Salemsbanan (gäller en gäst per speltillfälle).

 

Medlemskategori    Avgift
Greenfeemedlemskap,
Senior
1 200 kr
Greenfeemedlemskap,
Junior (-21 år)
   700 kr