Köpa & Sälja aktier

Information

Aktiedepåtjänsten är en tjänst där aktieägare kan logga in på VärdepappersZonen och se sitt egna aktieinnehav.
Du loggar in hos VPZ (www.vpz.se) genom att använda BankID/Mobilt BankID. Där kommer du att få se en sammanställning av ditt aktieinnehav i bolaget.

Köpa aktier via Salems Golfklubb

  1. Köparen fyller i nedan aktieköpblanketten och skickar in antigen via e-post aktier@salemsgk.se, lämna in i receptionen eller postar till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100, 152 95 Södertälje

  1. Faktura avseende antal aktier skickas ifrån Salems Golfklubb till köparen.
  2. När fakturan är betald läggs köparen upp i Aktieboken med rätt antal aktier.
  3. Om köparen nu äger minst 16st aktier kopplas ett spelrättsbevis till aktieägaren

Köpa aktier via befintlig aktieägare

Våra befintliga aktieägare ansvarar själva för eventuell försäljning av aktier. Läs vidare under rubriken sälja aktier hur aktieöverlåtelsen processen går till.

Sälja aktier

  1. Aktieägare ansvarar själv för eventuell försäljning av sina aktier. Annonsera ut dina aktier via t.ex. Blocket.
  2. När du får tag på en person som är intresserad av att köpa dina aktier så fyller ni i nedan överlåtelseblankett. Ni kommer själva överens om priset för aktierna samt hur betalning skall göras.
  3. Därefter måste säljaren eller köpare se till att blanketten kommer oss tillhanda. Antigen via e-post aktier@salemsgk.se, lämna in i receptionen eller postar till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100, 152 95 Södertälje

  1. När vi fått in blanketten registrerar vi den nya personen som medlem och gör ett utträde på säljaren. Aktierna och spelrättsbeviset flyttas över digitalt till den nya ägaren.

 Efterskänk dina aktier till Golfklubben
Kom ihåg att du som är ägare till minst 16st aktier och därav är innehavare av ett spelrättsbevis är alltid betalningsskyldig för de avgifter som är kopplade till spelrättsbevisägandet. För mer information läs Spelrättsbestämmelser.

Vill du efterskänka dina aktier och ditt spelrättsbevis till golfklubben går det bra, du fyller i nedan eftersänkesblanketten och skickar in antigen via e-post aktier@salemsgk.se, lämna in i receptionen eller postar till:

Salems Golfklubb
Högantorpsvägen 100, 152 95 Södertälje

 

Passivt medlemskap

Innehavare av spelrättsbevis som uppfyller kriterier, vilka beslutas av bolagsstyrelsen, kan få undantag från skyldighet att erlägga årsavgift och istället för årsavgift erlägga en särskild serviceavgift (passivavgift). Kriterierna för ovanstående är för närvarande sjukdom eller skada som omöjliggör golfspel, arbete eller studier med bosättning på annan ort, värnpliktstjänstgöring eller graviditet.
Undantag från skyldighet att erlägga årsavgift beviljas årligen. En sådan framställan skall inkomma till bolagets VD via kansli@salemsgk.se senast 31 oktober året före spelåret.
Aktieägaren som själv hyr ut sitt spelrättsbevis blir passiv medlem under uthyrningsperioden och behöver inte betala några avgifter.