Bli medlem

Vi har flera olika möjligheter att bli medlem: Fullvärdig med spelrätt, hyra eller greenfeemedlemskap

Du hittar alla medlemsformer och årsavgifter via länken Medlemsformer och årsavgifter

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor så hittar vi ett medlemskap som passar Dig!

Kansliet; 08-550 940 50 eller kansli@salemsgk.se

Styrelsen
Salems Golfklubb & Salems Golf AB