Förslagslåda

Nu har vi en ny digital förslagslåda där ni medlemmar kan komma med era tips och synpunkter gällande verksamheten på Salem 365.
Du skickar ditt mail tillforslagslada@salemsgk.se
Tack för du hjälper oss att utveckla verksamheten!