Salems Söndagsvintertour 2016-2017

SÖNDAGSVINTERTOUREN 2016-2017. På grund av det låga deltagandet hittills (1 april 2017), har denna tävling annulerats. Det blir alltså inga tävlingar under resten av ”vintern”. De som deltagit mer än en gång och betalat 20 :- per gång kommer att bjudas på lunch vid lämpligt tillfälle under seniortouren i sommar. Den spelare som samlat mest poäng kommer att få ett pris. Tävlingsledaren

Spelplats och speldagar
Högantorpsbanan söndagar med start 27 november.
Juldagen 25/12 och Nyårsdagen 1/1 inget spel.
Vid alltför stort snödjup kommer det att meddelas via hemsidan att tävlingen är inställd. Sista speldag till våren 2017 meddelas senare.  

Tävlingsform
Slaggolf över nio hål i 3 klasser. A: +-hcp-13,9.  B: 14,0-19,9.  C: 20,0-36. Spelar man mer än ett varv är det första varvet som räknas. Om det ev finns två flaggor på green gäller den flagga som tävlingsledningen bestämt. Damer spelar från tee 23 och herrar från tee 27. 

Vintertourregler
Regler för golfspel SGF och klubbens lokala regler gäller, med följande tillägg/undantag. 

-Håla ut
Med plus ett slag anses bollen vara hålad om någon del av bollen ligger inom en puttlängd ( ca 90 cm ) mätt från hålkant. Ytan inom denna radie får iordningställas om bollen ligger utanför puttlängden. Med iordningställas menas att man får ta bort lösa naturföremål samt snö- och isklumpar. Dock får ingen ränna mot hål skapas.

Om ev extra borrade hål eller en "andra flagga" befinner sig i puttlinjen är det tllåtet att flytta bollen, dock ej närmare hål.  

-Lägesförbättring
Var som helst på spelfältet (dock ej i hinder), får bollen lyftas och rengöras efter markering. Den ska sen återplaceras inom en klubblängd från den ursprungliga platsen, dock ej närmare hål. Vid snö får marken iordningställas före återplaceringen. Man får INTE  "Pegga upp" bollen med att fösa ihop snö.

-Förlorad boll i snö
Om bollen förloras i snön på den finklippta delen av banan, får ny boll utan plikt sättas i spel så nära som möjligt den plats bollen anses förlorad. I ruffen gäller samma regel, men med ett slags plikt. 

-Boll på green
Ingen plikt utgår om man träffar flaggstången eller medspelares boll på green. Vid fastfrusen flaggstång får denna ej lyftas. Återplacering kan äventyras. 

-Plogade snövallar
Plogade snövallar på spelfältet är att betrakta som MUA. 

-Boll i hinder
Boll i bunker får lyftas och rengöras för att återplaceras. Underlaget förutom snö får ej iordningställas. Vattenfylld bunker där det ej finns möjlighet att placera bollen "fri från vatten" är att betrakta so MUA

Om boll i vattenhinder vidrör snö eller is får den lyftas och rengöras för att återplaceras. Vid snö får underlaget iordningställas. 

Vinterhandicap
Man spelar på sitt spelhandicap enligt slopetabellen. Vid resultat som motsvarar 37 poäng eller mer, så kommer handicap att sänkas enligt gällande regler. Spelaren erhåller då ett vinterhandicap som gäller tills ev ny sänkning sker. Inga höjningar. Ändringarna meddelas via mail till berörda spelare. 

Resultatredovisning
Varje spelomgång kommer att redovias på internet via GIT. Spelarna erhåller poäng efter placering i resp. klass. Ettan får 12, sen en fallande skala 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 och ner till 1, som deltagarpoäng. Sammanlagd poängställning kommer att redovisas på annat sätt, troligen på hemsidan. De 8 bästa ronderna kommer att ligga till grund för prislistan vid säsongens slut. Blir det en "svår(snörik)" vinter, kan det bli färre ronder som räknas. Tävlingsledaren meddelar detta i god tid före säsongsslut. 

Anmälan och resultat

Du kan boka tid som sällskapsrunda via min golf eller i terminalen på klubben (Ev kan det vara greenfeeboken)

Spela när du vill under söndagen och efter avslutad rond lägger du ditt scorekort + startavgiften 20 kr i ett greenfeekuvert och skriver "söndagsvintertouren + datum + belopp" ( ni får gärna vara fler på samma scorekort) utanpå kuvertet och stoppar det i greenfeelådan.

På scorekortet skall du fylla i ditt namn, exakt handicap, obs! ev. vinterhandicap och datum. Antal bruttoslag på varje hål ska vara ifyllda, samt med nedräknat bruttoresultat. Kortet skall vara signerat av spelare och markör. 

Priser vid säsongens slut:
Klassegrarna möts i en egen boll där vintertourmästaren koras.

I varje klass delas priser ut efter hur många som deltagit. De 8 bästa resultaten under säsongen ger vilken poängsumma man får. Priserna utgörs av presentkort i shopen.

En sluttävling för de som deltagit minst tre gånger kommer att anordnas i form av en lagtävling med kanonstart. Speciell inbjudan kommer att utskickas. Beroende på antalet deltagare kan det bli inbjudan till även de som deltagit färre gånger än tre. Efteråt äter vi en subventionerad lite enklare buffè, där då priserna kommer att delas ut.  Priser i lagtävlingen blir det om pengarna räcker.

Priserna utgörs av presentkort i shopen.

Med förhoppning om en snöfattig vinter.
Elof Fogbrand
Tävlingsledare
Tel.0705668240
elof.fogbrand@gmail.com