Tävlingar

Uppdatering 3 april 2020: Salem 365 har idag beslutat att skjuta upp all tävlingsverksamhet tills vidare utifrån SGFs rekommendation från 3 april, se nedan (länk finns här). SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.