SeniorTouren 2022

Seniortouren 2022

För alla golfspelares trivsel har vi satt upp ett antal regler att förhålla sig till. Se nedan.

Seniorkommiténs medlemmar:

Eva Andersson          0702-707641

Christer Blom            0730-882202

Inger Sjöö                0707-684756

Karin Nyström           0739-802185

Kjell Liljare                0733-907802

L-E Lindholm             0705-796644

Stig Hanning             0708-915997

Hans-Ove Johansson  072-3077550