Tävla

Tävlingsprogrammet för 2018 finner du längst ned på denna sida!

Tävlingsavgiften är 150 kr. OBS! En del tävlingar som finns i programmet har annan avgift.

Varför inte ställa upp och vara medhjälpare i klubbtävlingar! Vi ger Dig utbildning och Du har tillfälle att träffa många medlemmar som kanske blir ytterligare en spelkompis på klubben! Skicka ett mail till: kansli@salemsgk.se så får Du mer information.

Salems GK tillämpar Stockholms Golfdistrikts rekommendation av "Rätt HCP vid tävling 2018" enligt följande:

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av hans exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.

Ett exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder förgående kalenderår räcker det att registrera tre nya handicapronder innevarande kalenderår för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Klubben har valmöjlighet att från och med 2013 kräva att en EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

Nu ser vi fram emot en riktigt härlig tävlingssäsong med fullt på alla tävlingarna!
Väl mött! / Tävlingskommittén