Sammanfattning av infomötet 18/10

Hej,
Igår den 18/10 hade vi ett välbesökt informationsmöte med er medlemmar för att ge information om året som gått och styrelsens funderingar inför 2023 och framåt. Självfallet är detta ett ämnesområde där många vill ha information och många bra synpunkter kom fram vilket vi i styrelsen är tacksamma för. Syftet med mötet var också att få medlemmarnas reaktioner på vår budgetskiss, vilket vi fick.


Efter att ha vi lyssnat in er era synpunkter har vi beslutat att INTE införa rondbegränsningar på medlemskap som vi hade som idé och har för tydlighetens skull tagit bort den delen av presentationen.
Med utgångspunkt från diskussionen kommer vi att utarbeta en ny budget baserad på nya årsavgifter för de olika kategorierna och information om avgifterna kommer vi att distribuera till alla medlemmar före 2022-11-01.
Därefter kommer ni att ha fram tills den 15/11 för att ta beslut hur ni fortsatt vill göra och årets fakturor kommer att skickas ut före november månads utgång.
Tack så länge!

Vill ni ha presentationen av från mötet mailar ni kansli@salems.gk.se


// Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar