Ny bevattning

Information om vad som händer på klubben

Bevattningen

Vi har nu kommit en bra bit på väg när det gäller bevattningen. Hål 1-7 är helt klara när det gäller stam och spridare. Här är det bara småfix kvar. Under vecka 40 kommer vi att vara klara med första 9 med stam och spridare. Sedan återstår att fylla igen det vi grävt upp och gräva ner styrboxar.

När vi är klara med hål 1-9 kommer vi direkt att flytta över till hål 10 -18. Mer info om detta kommer så snart vi vet hur det flyter på under de närmaste dagarna.

 

 

Information om vad vi gör på banan:

På hål 10 har vi byggt en stor kulle bakom green för att skilja green och tee på hål 13. Vi vill med denna kulle skapa ett rum bakom green.

På hål nr 11 har vi byggt kullar på vänster fairway för att flytta  spelet till den höger faway.. Vi har också iordningställt den högra sidan genom att ta bort buskar och sly. Gropen eller gamla bunkern är igenfylld och kommer att bli fairway 2020.

På hål 12 har vi byggt en stor ravin som startar vid de nyplanterade träden på vänster sida. Ravinen kommer att ha stora avrinningsytor vid green. Vi kommer också att göra greenen större i framkant.

På hål 17 gräver vi fram våra tees så det ska bli mer estetiskt runt tee.  Vi tar mycket sand därifrån och flyttar ut på hålen där det ska iordningställas efter byggnationen och bevattningsarbeten. Dammen vid green kommer att fyllas igen.

Hål 18 Här kommer vi att gräva dammen på fairway närmare green. Efter stängning kommer vi att bygga upp en palissad bakom green för att höja bakkanten.

 

Bansträckningar under V 39

18 hål

1-9 högantorp 10-18 salem

9 hål 1-5 2 varv på Salemsbanan måndag -fredag, lördag- söndag alla 9 hålen öppna

 

Greenfee från 1 oktober

18 hål                350:-

9 hål                  150:-

Priserna gäller tillsvidare

 

Med vänlig hälsning                 

Personalen Salems GK

Kommentarer