Medlemsformer och avgifter för 2021

Styrelsen har beslutat om avgifter för 2021 men även om förmånerna för medlemmar med spelrätt. Löftet om minst 1500 kr skillnad mellan medlemmar med spelrätt och de som hyr är uppfyllt. Styrelsen har även beslutat om principer för greenfeepriser för 2021. Detta baserat på en omfattande analys av hur bokningar har skett under 2020 och även hur spelet fördelats över tid under veckorna. Greenfeepriserna kommer att höjas på de mest attraktiva tiderna, särskilt på förmiddagar på helgerna. Genom detta hoppas vi kunna styra gästspelet till andra tider.
 
Nytt för 2021 är också att vi infört två nya medlemsformer för ungdomar på 9-hålsbanan. För den med spelrätt så ingår även ett medlemskap på 9-hålsbanan för en ungdom upp till 12 år.
 
Du som köper en spelrätt (16 nya aktier) får sex greenfeecheckar som gäller under hela 2021. Finansiering finns via More Golf, se hemsidan.
 
Ändring av medlemskapskategori inför 2021 ska meddelas till kansliet senast 31 oktober! 
 
 

Kommentarer

Fler artiklar