Det börjar bli lite tjatigt: laga ditt eller din medspelares nedslagsmärken!

Vi uppmanar samtliga golfspelare, medlemmar som gäster, att laga era nedslagsmärken på greenerna.
Hittar du inte ditt eget nedslagsmärke på green - reparera 3 andra istället!
 
Olagade nedslagsmärken är ett problem och vi har många! Inte bara att greenytan blir ojämn. Olagade eller felaktigt lagade nedslagsmärken kan vara inkörsporten för främst svampsjukdomar som lätt sprider sig och allvarligt kan skada en green.

Tack för hjälpen!

Kommentarer