Vårmöte och Bolagsstämma 23 april

Kallelse till Vårmöte i Salems Golfklubb

Härmed kallas medlemmar i Salems Golfklubb till årsmöte onsdag den 23 april kl 19 i Klubbhuset.

Mötet behandlar verksamheten och resultatet 2013 samt val av Styrelse 2014.

Motioner till Golfklubben skall vara Kansliet tillhanda senast 13 april via kansli@salemsgk.se. 

Vi mötet kommer också Ann Walldov att avtackas (Klubbchef sedan 2004) och nya Klubbchefen Anders Green får tillfälle att presentera sig själv.

Alla som är medlemmar i Golfklubben är välkomna på mötet (aktieägare inbjudes även till Bolagsstämman som följer direkt efter årsmötet).

Sista anmälningsdag är 17 april, helst via mail: kansli@salemsgk.se. Ange namn, golf-id och antal aktier (för aktieägare).

Varmt välkomna!

Styrelsen i Salems Golfklubb

Kallelse till ordinarie Bolagsstämma i Salems Golf AB

Härmed kallas aktieägarna i Salems Golf AB till bolagsstämma onsdag 23 april ca kl 19.30 (direkt efter årsmötet i Salems Golfklubb).

Bifogat återfinns formell kallelse samt fullmakt för dem som inte kan närvara.

Anmäl namn, golf-id och antal aktier till kansli@salemsgk.se senast 17 april om Du kommer till bolagsstämman.

Traditionsenlig avslutning med kaffe och en kaka.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Salems Golf AB

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Golf i Sommarkväll 2014-06-16
KM Fouresome 2014 2014-06-02
Premierslaget 2014 2014-05-11
Juniorframgångar vid JMI! 2014-05-06
Vårscramble 2014 2014-05-05