Information om banan

Nu är banan äntligen öppen. Som vi skrev i ett tidigare mail är banan inte i det skick som vi önskade när vi öppnar. Vi har jobbat med att stödså, dressat, gödslat, luftat och skurit greenerna för att få fart på gräsväxten. Det kommer dock ta ett antal veckor att få greenerna i bästa kondition. De små fläckar som finns på många greener kommer kunna läka ganska fort medan de större skadorna tar längre tid.

 

Greener

Skadorna är orsakade av så kallad isbränna trots att stor möda lades på att hacka is i vinter. Namnet isbränna kan ljuga lite då det ibland är mer smältvattnet som dödar gräset genom att när det är tjäle i marken kan inte vatten rinna ner genom greenprofilen. På några ställen ser det ut som hjulspår från en maskin, vilket det också är. På hösten luftar vi alltid greenerna och de blir mjuka som följd. Innan snön kommer bekämpar vi greenerna mot snömögel. Maskinen som används gör då små spår i de mjuka greenerna. Detta har vi gjort i 20 år utan problem men i år blev dessa mycket små svackor skillnad på liv och död för gräset på några ställen, då det bildades någon mm tjockare is där.

 

De största skadorna beror dock inte på detta. Green 3, 5, 8, och 15 är de greener som har tagit mest skada för de får väldigt lite sol på vintern och smälter därmed långsammast. Green 11, som är den green som får klart minst sol och i år hade tjockast is-lager under längst tid, har denna vinter klarat sig utmärkt! Detta beror med stor sannolikhet på att vi testade att täcka denna med en speciell plastduk (Iceshield) denna vinter vilket gav mycket bra resultat. Klubben har ambitionen att nästa vinter täcka alla greener på detta sätt.

 

Fairways

På vissa fairways har vi stora fläckar utan gräs. Dessa fläckar beror också på is, slask och smältvatten som inte kunnat rinna ner i jorden på grund av tjälen. Här har vi också stödsått, dressat, luftat och gödslat.

 

Positivt

Vi har nu installerat ett nytt pumphus med nya pumpar (blå containern vid 9:ans green) vilket gör att vi kan få ut mer vatten på kortare tid. Vi tror att tillgång till vatten under våren och sommaren kommer att vara minst lika viktigt som det var förra sommaren.

 

Lägesförbättring

På grund av banans skick kommer vi att ha lägesförbättring på den finklippta delen på banan med ett scorekort. Om bollen ligger i en större fläck som saknar gräs, ska detta betraktas som mark under arbete (MUA).

 

Greenfee

Greenfeen rabatteras och kommer att vara 350:- på vardagar och 500:- på helger tillsvidare.

 

Vi kommer att löpande ge information varje vecka om banans skick tills den är tillbaka i normal kondition igen.

Kommentarer

Fler artiklar