Hål 1 nya utseende klart våren 2023 , se video nedan i länken!

Nyhet!

 

Kullformationerna höger om hål 1 är under byggnation. De beräknas vara helt klara under säsongen 2023. Det är ca 33000 m3 jord som ska in eller ca 4000 st lastbilslass. Fairwaybunkern till höger kommer formas om och renoveras. Den första delen av kullen kommer dock bli klar under denna säsong. Dvs från parkeringen och lite förbi fairwaybunkern, denna del beräknas att vara klar under hösten. Exakt tid är svårt att säga, då vår sponsor och samarbetsparter BST inte på förhand exakt kan veta hur snabbt massorna på deras arbeten bli tillgängliga.

 

 

Se filmen med visualisering från Area 360 tillsammans med Salem 365 nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=W45_lB5RxoI Välj högsta videokvalité för bästa upplevelse.

Kommentarer