Styrelsen i Salems Golf AB & Salems Golfklubb 2019/2020

Från vänster: Ove Nilsson ordförande, Leif Betzholtz ledamot, Marie Tegenborg ledamot, Lotta Mossberg ledamot, Sören Jonsson ledamot, Karoly Neumann vice ordförande

Adjungerade i styrelsen

Peter Bäckbokm Headpro, Fredrik Eriksson Greenkeeper, Robert Karlsson VD/klubbchef