Affärsplan 2021 - Vision, vår ambition och vårt varumärke

För oss är högsta kvalitet prioriterat - något som vi aldrig kompromissar med. Därtill strävar vi alltid att bli bättre på alla områden, inte minst vad det gäller utveckling och förbättring av våra två banor men även av vår service. 

Vi har de senaste åren investerat i nya byggnader och en ny modern maskinverkstad. Vi har tagit över driften av restaurangen och byggt en ny kiosk, allt för att förbättra utbudet och servicen. Under hösten 2019 installerade vi en ny bevattningsanläggning på 18 hålsbanan med modern styrning av alla sprinklers. Samtidigt gjorde vi förbättringar på sex av hålen, bland annat en helt ny sträckning på hål 11, nytt greenområde på hål 12 och en mycket större damm samt ett nytt greenområde på hål 18. Under 2020 slutförde vi de senaste årens förbättringsarbete, trimmade in bevattningsanläggningen och färdigställde banförbättringarna. Därtill fick området runt klubbhus och range en uppfräschning genom asfaltering av alla ytor. 

Eftersom 2020 blev ett väldigt speciellt golfår på grund av Covid-19, med ett väldigt stort tryck på våra båda banor, har styrelsen inför årets säsong prioriterat tillgängligheten för medlemmarna. Vi kommer även under 2021 att fortsätta med förbättringar av vår anläggning, allt för att våra medlemmar och gäster ska få en fantastisk golfupplevelse hos oss!

Utdrag från vår affärsplan

Vision: Sveriges mest attraktiva golfanläggning - 365

Vår ambition: Salem 365 ska vara en unik upplevelse med kvalitet och service i fokus, året runt 365 dagar.

Vårt varumärke beskriver det vi alltid prioriterar och det som ska styra alla våra beslut och åtgärder. Inför 2021 gäller följande prioritering:

  • Tillgänglighet
  • Kvalitet
  • Service
  • Tid (max 4h)
  • Utveckling
  • 365 - golf året runt
  • Familjärt/trivsel/klubbkänsla

Vem är vi till för: Salem 365 är i första hand till för klubbens medlemmar och i andra hand för klubbens gäster.

Värdefilosofi och prisstrategi: Vi tar betalt för vår kvalitet och produkt. Prissättningen ska kopplas till kundens upplevda värde och den ska följa vårt varumärke men även skapa ekonomisk avkastning för fortsatt utveckling av anläggningen.