Organisation Salem 365

Salems Golfklubb & Salems Golf AB

Salems Golfklubb bildades 17 april 1988 och. Från den traditionella fiansieringsmodellen med reverser beslöt 2009 medlemmarna att övergå till aktier när Salems Golf AB (publ) bildades. Salems Golf AB äger marken för banan och samtliga fastigheter och här finns alla personal för att genomföra drift, underhåll och utveckling av anläggningen. I Salems golfklubb bedrivs idrottsverksamheten där fokus ligger på vår juniorverksamhet, klubbtävlingsverksamhet och seniorverksamhet. Salems Golfklubben har samma styrelse som i Salems Golf AB. 

Organisation
Klubbchef/VD Robert Karlsson
Kansli Tina Flygare

Greenkeeper Fredrik Eriksson
Joakim Andersson
Bengt Åsberg

Därtill finns säsongsanställd personal på banan och i receptionen. 

Pro/shop
Headpro Peter Bäckbom
Ass pro Joakim Bäckom
Adam Björk
Shopansvarig Rita Lundholm

Kommiteér finns för följande områden: Tävling, damer, juniorer och seniortouren.

Styrelse 2020/2021
Ove Nilsson Ordförande 
Karoly Neumann Vice ordförande
Leif Betzholtz Ledamot
Marie Tegenborg Ledamot
Lotta Mossberg Ledamot
Sören Jonsson Ledamot
Yvonne Berglund Suppleant

Adjungerade i styrelsen är VD/klubbchef Robert Karlsson, Greenkeeper Fredrik Eriksson och Headpro Peter Bäckbom.

Valberedning
Ordförande är Louise Lindell och övriga ledamöter är Torbjörn Edsbrand och Tore Nyström

Föreningsrevisorer i Salems Golfklubb
Bo Schubert och Anna Wretholm. Revisorssuppleant Lars Erik Engberg, Allegretto Revision

Revisor i Salems Golf AB
Anna Wretholm auktoriserad revisor, Allegretto Revision. Revisorssuppleant Lars Erik Engberg, Allegretto Revision