Organisation Salem 365

Salems Golfklubb & Salems Golf AB

Salems Golfklubb bildades 17 april 1988 och. Från den traditionella fiansieringsmodellen med reverser beslöt 2009 medlemmarna att övergå till aktier när Salems Golf AB (publ) bildades. Salems Golf AB äger marken för banan och samtliga fastigheter och här finns alla personal för att genomföra drift, underhåll och utveckling av anläggningen. I Salems golfklubb bedrivs idrottsverksamheten där fokus ligger på vår juniorverksamhet, klubbtävlingsverksamhet och seniorverksamhet. Salems Golfklubben har samma styrelse som i Salems Golf AB. 

Organisation


Klubbchef/VD Joakim Bäckbom

 
Ekonomi Arman Poya                                                                                                    

Reception Bitte Pettersson, Jonathan Bäck, Mikael Alkelöw, Ebba Hellman, Ludvig Söderberg

Greenkeeper Fredrik Eriksson
Joakim Andersson
Bengt Åsberg

Därtill finns säsongsanställd personal på banan och i receptionen. 

Pro/shop
Headpro Peter Bäckbom
Helena Rhodin Assisterande

Butikschef Oskar Holm 

 

Kommiteér finns för följande områden: Tävling, damer, juniorer och seniortouren.

Styrelse 2021/2022
Karoly Neumann Ordförande
Leif Betzholtz Vice ordförande
Marie Tegenborg Ledamot
Sören Jonsson Ledamot
Yvonne Berglund Ledamot

Harriet Edsbrand

Anne Furuliden 

Lotta Mossberg Ledamot

Adjungerade i styrelsen är VD/klubbchef Joakim Bäckbom, Greenkeeper Fredrik Eriksson och Headpro Peter Bäckbom.

Valberedning
Ordförande är Torbjörn Edsbrand och övriga ledamöter är Tore Nyström och Hubertus von Fluck.

Föreningsrevisorer i Salems Golfklubb
Bo Schubert och Anna Wretholm MOORE Allegretto AB. Revisorssuppleant Lars Erik Engberg, MOORE Allegretto AB.

Revisor i Salems Golf AB
Anna Wretholm auktoriserad revisor, MOORE Allegretto AB. Revisorssuppleant Lars Erik Engberg, MOORE Allegretto AB.