Salems Golfklubb - 27-håls anläggning

”Salems GK ska vara den riktiga golfklubben där kvalitet och upplevelse överträffar förväntningarna”

Historik & Framtid

Miljön vid Högantorp utgörs av ett kulturlandskap som präglats av 1800-talets storjordbruk, den kvarvarande bebyggelsen speglar ett viktigt skede i Salems historia och berättar hur ett större säteri sett ut och fungerat. Högantorpgården (vår granne) omtalas för första gången i 1550-års jordebok och var då ett frälsetorp. Av betydelse för miljön är också den långa allén som leder fram till Golfklubben.

1988 bildades Salems Golfklubb. En golfklubb där både unga och gamla, män och kvinnor kan samlas och trivas i en aktiv social gemenskap.

1989 den 12 mars hölls det första årsmötet i Folkets hus i Rönninge. Här beslöts bl.a. att övningsfältet vid Lövhagen skulle iordningställas och att klubben skulle ansöka om medlemskap i Svenska Golfförbundet.

1992 inleddes förhandlingar om markupplåtelse med Stockholm stad. Förhandlingarna resulterade i ett arrendeavtal om 60 ha mark vid Högantorps gård. I arrendeavtalet enades parterna om att golfbanan skulle skötas efter ekologiska principer så långt detta var möjligt.

1993 startas golfbanebygget. Banan byggdes i en första etapp med 9-hål (hålen 10-18 i dagens bana) och klubbhuset byggdes av ett antal baracker, som fogades ihop och försågs med nytt tak. Av ekonomiska skäl avstod man initialt från investeringar i bevattningsanläggning, vilket straffade sig under den varma sommaren 1994, då stora delar av banan och framför allt de ömtåliga greenerna förstördes.

1995 stod de första nio hålen klara för spel och nu med bevattning av greenerna. Banan blev en succé och ganska snart förstod man att nio hål inte skulle räcka till för det stora golfintresse som fanns. Rangen låg vid hål 1 på nuvarande Salemsbanan.

1996 den 24 augusti kunde Salems golfklubbs 18-hålsbana invigas (Salemsbanan) tack vare en kommunal borgen från Salems kommun som fick klubben att låna kapital för att färdigställa anläggningen.

1998 vid ett extra medlemsmöte beslöts att klubben skulle köpa loss mark och byggnader vid Högantorp på grund av att arrendeavtalet med Stockholms stad följde en hel del restriktioner och en mycket betungande arrendeavgift. I köpet ingick 84 ha mark och tre äldre kulturbyggnader. Köpeskillingen fastställdes till fyra miljoner kronor.

2001 tilldelades Salems Golfklubb utmärkelsen Årets Golfklubb.

2002 invigdes klubbhuset. Bland de friköpta byggnaderna fanns ett 150 år gammalt fårstall som restaurerats och byggts om till klubbhus. Klubbhuset är 1000 kvm stort och rymmer konferens­rum, restaurang för 150 gäster, kansli, shop och omklädningsrum med bastu.  

2003 och framåt i tiden har anläggningen utökats med ytterligare 9 fullvärdiga hål, Högantorpsbanan, som är öppen året om med ordinarie greener.

Vår anläggning har stått som värd för tre stora nordiska tävlingar:

2006 – Telia Tour Open för Herrar

2007 – Telia Masters för Herrar

2009 – SAS Masters Tour för Herrar

2009 rankades Salems Golfklubb som södra Stockholms bästa golfanläggning av Golf Digest och 2012 6:e bästa anläggningen i Stockholm

2010 beslöt medlemmarna i Salems Golfklubb att istället för medlemlån gå över till aktier. Det ger en bättre kontroll på ekonomin och ett mervärde för aktieägarna. Det "intecknades" snabbt en del mark där medlemmarna kände sig som ägare. Många roliga önskemål.
Ett långsiktigt arbete med att skapa en anläggning har bl a byggt på en framtagen Masterplan för utvecklingen av våra 27 hål. Den uppdateras årligen. Våra byggnader skall skötas för att ge den service och trivsel som krävs för att medlemmar, företagare och gäster skall trivas på vår anläggning.

2011 utsågs vår Shop/Utbildning Peter Bäckbom AB till Sveriges bästa Golfshop av branschföreningarna.

2012 ändrade vi till 6 starttider per timma istället för 7. 10-minuters starttidsintervall har givit en bättre rytm på banan. Ombyggnad av hålen 7 - 9. Hål 7 (par 3) har blivit vårt nya signaturhål. En bäck som porlar... från tee förbi green och ner i dammen på hål 8.

2013 återställde vi dragningen av våra 2 banor till den ursprungliga. Mycket uppskattat av många spelare. Vi har byggt bort säkerhetsrisker som fanns tidigare. Vårt mål att en 18-hålsrunda på Salemsbanan får inte ta mer än 4 timmar har uppfyllts. Ligger Du nära fairway skall Du både hitta bollen och kunna slå ut den. Vi har infört 5-tee system (hektometer) för att alla skall kunna välja att gå en lång eller kortare bana. 32 nya grästees byggda.  Markering på fairway (par 3 hålen på en tavla) som visar 150 m och 100 m till Dagens Flaggplacering.
I oktober på ett extra årsmöte tas beslutet om att Högantorps Golfklubb skall upplösas och alla medlemmar i Högantorps Golfklubb erbjuds samma medlemskap i Salems Golfklubb.

Totalt har vi investerat i 42 mkr i mark, byggnader, golfbanor, klubbhus, maskiner och inventarier. Vi har fem fast anställda (VD, kanslist, Course Manager, greenkeeper och mekaniker). Utöver detta har vi ett antal säsongsanställda banarbetare och receptionister.

Ansvariga för verksamhet är styrelsen i Salems Golf AB och Salems Golfklubb som delegerat ansvar för driften till VD och klubbchef. Salems Golfklubb är idag en komplett 27-hålsanläggning med de bästa träningsmöjligheter man kan tänka sig. Klubben har utvecklats till en av regionens intressantaste med god ekonomi och en synnerligen vacker och välskött anläggning.

Vårt mål är att ständigt utveckla anläggningen för att passa tidens golfare så våra golfare trivs här och gärna vill komma tillbaka!